Nová kniha "Deník Gréty Kaiserové" v prodeji od dubna 2014.
     Úvod   ::   Knihy   ::   Životopis   ::   Román ke stažení   ::   Vaše názory   ::   Fotogalerie   ::   Televize   ::   Kontakt

Deník Gréty Kaiserové Prokletý původ Temnota Unesená Unesená Unesená Unesená Manzelske okovy Osudova posedlost Proklety puvod Dabelska tvar

PROJEKT RAMPS VIP III.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních budou školní psychologové a speciální pedagogové zajišťovat široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto pracovníkům bude poskytována metodická podpora a bude pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Školám, které nemají školního psychologa a speciálního pedagoga, bude zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče. Dojde k vytvoření sítě metodické podpory, propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a školských zařízení.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Ke stažení: VIP III.RAMPS.doc